Pilismarót-Dömösi Református Társegyházközég Honlapja

2011. június 5-i hirdetések

2011-04-10 19:44:16 / Kiss Péter

Itt olvasható a gyülekezeti életről szóló legfrissebb hirdetmény.

              Hirdetések 2011. június 5-én Pilismaróton.


1. Ha Isten is úgy akarja és élünk, akkor a reánk következő Vasárnapon Pünkösd I. napján az Ünnepi rend szerint megtartjuk Úrvacsora-osztásos Gyülekezeti Istentiszteleteinket: 8:30 óra- Dömös, 10 óra- Pilismarót. Pünkösdi Ünnepi Istentiszteletünkön búcsúzik a dömösi és pilismaróti  lelkipásztori szolgálatokból Nagytiszteletű Kiss Péter.
Pilismaróton Pünkösd másnapján is megterítjük az Úrasztalát. Pünkösd hétfőn a szolgálatokat dr. Herczeg Pál, teológiai tanár végzi majd el.


2. Örömmel hirdetem, hogy Pilismaróton esküvő lesz: 2011. június 11-én, szombaton 16 órától Wach Sebastien és Lénárt Bernadett kérik Isten áldását házassági szövetségükre.

3. 2011. Június 6-ra, hétfő este 18 órára összehívtuk a Presbitérium soron következő gyűlését a pilismaróti Zsoldos Gábor Gyülekezeti Terembe, ami az átadás-átvétel miatt fontos.

4. 2011. Június 6-ra, hétfő este 20 órára összehívtuk a Dienes Sámuel Református Gyülekezetért Alapítvány ez évi első ülését a pilismaróti Zsoldos Gábor Gyülekezeti Terembe, ami az átadás-átvétel miatt fontos. A meghívókat az alapítók, és Kuratórium tagjai szintén kézhez kapták.

Csak Pilismaróton: Vasárnap emlékharang szólal meg templomunkban Hajdú Sándor testvérünk emlékére, aki hat évvel ezelőtt ment el a minden élőknek útján, 48 évet élhetett.