Pilismarót-Dömösi Református Társegyházközég Honlapja

2011. november 6-án elhangzott hirdetések

2011-11-08 13:35:38 / Kovály Erzsébet

- Következő istentiszteleteink a megszokott időben, vasárnap 8.30-kor (Dömös) és 10.00-kor (Pilismarót) kezdődnek. Pilismaróton immár a Zsoldos Gábor Gyülekezeti Házban tartjuk alkalmainkat.

- Kedden 17.00 órai kezdettel adventre készülő énektanulásra, gyakorlásra lesz lehetőség a Gyülekezeti Házban. Szeretettel várjuk az énekelni szerető, vágyó Testvéreket!

- Csütörtökön 18.00 órai kezdettel bibliaórát tartunk Visegrádon, Hajdú András presbiter testvérünk otthonában.

- A hétfői hittanórák egyházmegyei lelkészértekezlet miatt elmaradnak.

- Az elmúlt héten pénteken, november 4-én búcsúztunk Lik András testvérünktől, akit 90 esztendős korában szólított magához Teremtő Istenünk. Porai felett a 90. zsoltár és Ézsaiás próféta igéi hangzottak:

"Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, oly gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!" (Zsolt 90.)

"Születésetek óta hordozlak, világra jöveteletek óta viszlek: vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. - így szól az Úr." (Ézs 46)

Az eltávozott porainak békés nyugvást, itt maradott szeretteinek Isten vígasztalását kérjük és kívánjuk!

- Ma (vasárnap) délután 15.00 órakor kezdődik Mocsán az az ünnepi istentisztelet, amelyen a mocsai gyülekezet hálát ad templomának és különálló tornyának felújításáért. Együtt örvendezünk Testvéreinkkel és képviseljük gyülekezetünket az ünnepségen.

- November 9-ikén, szerdán 10.00 órai kezdettel búcsúzunk Zoltai Dénes Testvérünktől, aki 64 évesen ment el a minden élők útján. A temetési szertartás katonai tiszteletadással egybekötve a dömösi református temetőben lesz. Istentől való igaz vígasztalódást kérünk és kívánunk a gyászoló családnak!

 

Az Úr legyen a gyülekezet őriző Pásztora!