Pilismarót-Dömösi Református Társegyházközég Honlapja

A gyülekezeti élet változásai, eseményei

2011-11-08 13:50:35 / Kovály Erzsébet

Lelkészválasztás, testvérgyülekezeti látogatás, tisztújító választások...

A Pilismarót-Dömösi Református Társegyházközség életében több változás is történt a közelmúltban. A gyülekezet korábbi lelkésze, Nt. Kiss Péter és családja másik szolgálati helyre távozott. A megüresedett lelkészi állást a gyülekezet meghívás útján kívánta betölteni. A nyár ennek jegyében telt: vasárnapról vasárnapra érkeztek a jelentkező lelkipásztorok. Minden jelentkező lehetőséget kapott, hogy egy istentiszteleten igét hirdessen, bemutatkozzon és – amennyire lehetséges – megismerkedjen a gyülekezettel. A gyülekezet augusztus 28-án, egyházközségi közgyűlésen döntött arról, hogy kit szeretne meghívni. Ilyen módon nyerte el a gyülekezet bizalmát Nt. Kovály Erzsébet, aki eddig a felvidéki református gyülekezetekben és egyházi iskolákban végezte lelkészi munkáját. Az új lelkipásztor szeptember 20-ától lépett szolgálatba a Pilismarót-Dömösi Társegyházközségben.

A nyár folyamán – a lelkészválasztás folyamatában – a gyülekezet meglátogatta a marosludasi testvérgyülekezetet Erdélyben. A találkozás megerősítette ezt a testvéri kapcsolatot, amely szép múltra tekint vissza. Élményekkel gazdagodva várjuk, hogy – ha Isten segít és élünk – jövőre mi láthassuk vendégül a Marosludasi Református Egyházközséget!

Az ősz és a tanév kezdetével elérkezett a hittanórák ideje is. Gyülekezetünkben négy hittancsoport kezdte meg munkáját, magába foglalva az óvodás és általános iskolás korosztályt, összesen 24 gyermekkel. Az a reménységünk, hogy a gyermekek megismerkedve a hit dolgaival, maguk is Jézus Krisztus követőivé lesznek.

Jelenünket, őszi hónapjainkat meghatározza még egy fontos gyülekezeti folyamat: a tisztújító választások. Református alapelveink és gyakorlatunk szerint az egyházközséget a Presbitérium kormányozza, melynek elnöke a lelkész és a gondnok. Idén telik le a presbiterek és gondnokok mandátuma, ezért még az év vége előtt le kell bonyolítanunk a tisztújító választásokat. Az előkészítő munkálatok után megtörtént a tisztségekre való jelölés (16 presbiter és 2 gondnokot jelöltünk, ami megegyezik az eddigi tisztségviselők létszámával). A választó közgyűlés előre láthatóan 2011. november 20-án lesz. Reménységgel várjuk az új presbitérium munkáját. Isten áldását kérjük a jelenlegi tisztségviselők és a jelöltek életére! Az Úr adjon bölcsességet nekik és mindannyiunknak, hogy méltón tudjunk Neki szolgálni!

A választások mellett gondolatainkban már ott szerepel az advent. Szeretnénk bensőségesen, lelki módon várni az Urat és ünnepelni eljöttét. Tervezzük alkalmainkat, melyekről majd tájékoztatjuk is híveinket és Pilismarót lakóközösségét – hiszen azt szeretnénk, hogy az Istent tisztelő közösségben együtt legyünk: különböző felekezetek, különböző emberek, felnőttek és gyermekek, idősek és fiatalok – mindnyájan, mint Isten elfogadott gyermekei.

Visszatekintve a közelmúlt eseményeire, hálát adunk Istenünknek megtartó, vezérlő kegyelméért. A jövő felé nézve pedig kívánjuk és kérjük, hogy fogjon át bennünket ez a kegyelem, hogy érezhessük valóságát! „Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, Uram! Nevednek örvendeznek minden nap... mert te vagy díszük és erejük!” (Zsolt 89)