Pilismarót-Dömösi Református Társegyházközég Honlapja

Pintér Dávid: Simonyi emlékképek

2011-11-08 14:24:39 / Kovály Erzsébet

Pintér Dávid presbiter saját versével köszöntötte Kovály Erzsébet lelkipásztort 2011. szeptember 18-án, az első olyan istentiszteleten, amelyen már megválasztott lelkipásztorként hirdette az Igét a pilismaróti templomban. A verset ez az alkalom ihlette, illetve az egy héttel korábbi, Simonyiban tartott búcsú-istentisztelet, melyen a vers írója is részt vett, Pintér Lajos presbiterrel és Gőbölös Gábor gyülekezeti taggal együtt.

Pintér Dávid: Simonyi emlékképek

Búsan kondult ma egy hete

a Simonyi öreg templom nagyharangja

A híveit szomorúan imádkozni hivogatja.

Délutánra ünneplőbe öltözött a falu népe

Hű szolgáját búcsúztatja fiatal és öreg néne

A hívők a padsorokban csendben,békességgel

Várják lelkészüket homályos szemekkel.

Szószékre lassan, méltósággal lép fel

Széjjel tekint népén, fátyolos szemével

A szent igét méltón próbálja kezdeni,

De gátat vetettek ennek a könnyei.

S ekkor patakokban folyt mindenki könnye

hol a bibliára, hol zsoltáros könyvre.

Mikor végére ért a prédikációnak

Átadta a szót a búcsúzkodóknak.

Szép szavakat mondott régi ,s új gondnoka

a Csemadok és a vadásztársaság szónoka,

Az asszony kórus is melynek karnagya volt,

sírva búcsúzott és még egyett dalolt

zokogva tárták ki felé a lelküket

hogy éreztessék szerető szívüket.

Szomorúan csikordul a Simonyi öregtemplom ódon zárja

hogy szolgáját távolodni sírva látja

Halkan kondul meg a harang s üzenete nekünk szólott,

Marótiak lépteit jól vigyázzátok.

A Simonyi templom harang zúg a szélben

Jó pásztorát adja át a messzeségnek.

Dunán túli kis patakok, erdők, rétek, vigyázzatok rája!

Hű pásztora a népének, s lesz Neki a legboldogabb nyája.