Pilismarót-Dömösi Református Társegyházközég Honlapja

2011. november 13-i hirdetések

2011-11-14 18:59:02 / Kovály Erzsébet

2011. november 13-án Pilismaróton és Dömösön elhangzott hirdetések

- Az elmúlt héten, 2011. november 9-én búcsúztunk Zoltai Dénes testvérünktől, akit 64 évesen szólított magához Teremtő Istenünk. Porai felett a Zsoltárok könyvéből merítettünk vígasztalást: "Te vagy, Uram, reménységem, Te vagy, Uram, bizodalmam, ha elfogy az erőm, ne hagyj el! Én szüntelenül remélek. Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra felhozol engem..." Gyászoló Szeretteinek Isten vígasztalását kérjük!

- Következő istentiszteleteink vasárnap a megszokott időben, Dömösön 8.30-kor, Pilismaróton 10.00-kor kezdődnek.

- 2011. november 20-án, vasárnap, közvetlenül az istentisztelet után egyházközségi közgyűlést tartunk, melyen a választásra jogosult egyháztagok szavazhatnak a presbiter- és gondnok-jelöltekre.

- 2011. november 15-én, kedden 18.00 órai kezdettel presbiteri gyűlést tartunk a Zsoldos Gábor Gyülekezeti Házban.

- Szerdán 17.00 órai kezdettel tartjuk az adventi énektanulás óráját a Gyülekezeti Házban.

- Csütörtökön 18.00 órai kezdettel tartunk bibliaórát a Gyülekezeti Házban.

- A Dunántúli Református Lap legfrissebb számával együtt átvehető a jövő évi megrendelőlap is. Előfizetési díj: 1000 Ft

- Egy idős asszonytestvérünk, aki Isten kegyelméből betöltötte 90. életévét, Isten dicsőségére 20 000 Ft-ot adományozott. Kérjük az Urat, hogy éltesse és tartsa meg közöttünk továbbra is!

Az Úr legyen a gyülekezet őriző Pásztora!