Pilismarót-Dömösi Református Társegyházközég Honlapja

2011. november 27-i hirdetések

2011-11-28 18:42:14 / Kovály Erzsébet

A 2011. november 27-i istentiszteleten elhangzott hirdetések:

- következő istentiszteleteink a megszokott időben, vasárnap 8.30-kor és 10.00-kor kezdődnek, amely istentiszteleteken Dr. Herczeg Pál fog igét hirdetni.

- kedden 17.00 órától tartjuk az énektanulás alkalmát

- kedden 18.00 órai kezdettel tartunk bibliaórát a Zsoldos Gábor Gyülekezeti Házben

- kérem a Testvéreket, hogy egyházi kiadványaink megrendelését mielőbb jelezzék

- december 3-án, szombaton délelőtt 10.00-kor kezdődik Kocson az a hálaadó istentisztelet, melyen a templom felújításáért ad hálát a gyülekezet. Igét hirdet Steinbach József püspök úr.

- Isten dicsőségére egy özvegy asszonytestvérünk 3000 Ft-ot adományozott. Isten áldja meg a jókedvű adakozót!

 

Az Úr legyen a gyülekezet őriző Pásztora!