Pilismarót-Dömösi Református Társegyházközég Honlapja

2011. december 4-i hirdetések

2011-12-08 08:30:40 / Kovály Erzsébet

2011. december 4-i hirdetések

- Következő istentiszteletünk vasárnap a megszokott időben, Dömösön 8.30-kor, Pilismaróton 10.00-kor kezdődik - Kedden 18.00 órai kezdettel presbiteri gyűlést tartunk a Zsoldos Gábor Gyülekezeti Házban, melynek fő témája a templom és ravatalozó felújításának tervezési munkálataira kapott árajánlat. Szeretettel hívjuk és várjuk presbiter Testvéreinket, de akár a gyülekezet tagjait is. Meghívók az úrasztalán elkészítve. - Csütörtökön 18.00-kor tartunk bibliaórát Dömösön, a Dobos család otthonában. - Kérem a Testvéreket, hogy aki eddig nem tette meg, a mai napon jelezze megrendeléseit az erre a célra kitett lapon (Kálvin Kalendárium, Bibliaolvasó Kalauz, Dunántúli Ref. Lap). Hétfőn postázzuk a megrendeléseket. - Az elmúlt napokban a presbiterek közül többen is segédkeztek abban, hogy a parókia fafűtése megoldott legyen (kályha beüzemelése, fa rendelése, fűrészelés, berakás, stb.). Köszönjük az áldozatkész Testvérek munkáját, segítségét! Az Úr legyen a gyülekezet őriző Pásztora!